Okolje in jaz 3

Iz špajzl programske opreme
Skoči na: navigacija, iskanje
Okolje in jaz 3
Environment of mein
Okolje in jaz.jpg

Interaktivne prosojnice za dodatno delo pri pouku SPO v 3. razredu
Podjetje (razvijalec): Modrijan, avtorji:Dušan Krnel, Mojca Pečar, Barbara Bajd
Operacijski sistem: windows
Licenca: prosta
Nivo šolanja osnovna šola 1. triada
Predmet: Spoznavanje okolja
Področje: družboslovno področje
Ocena (1-5): 5
Spletna stran: www.modrijan.si

OPIS

Okolje in jaz 3-interaktivne prosojnice je e-gradivo, namenjeno učiteljem pri predmetu spoznavanje okolja v 3.razredu osnovne šole. Gradivo dopolnjuje in nadgrajuje učbeniški komplet Okolje in jaz 3. Skoraj dve tretjini celoletne snovi pri predmetu spoznavanje okolja je obdelane v 20 tematskih sklopih. V posameznem sklopu učitelj izbira med različnimi interaktivnimi vsebinami, s katerimi si po svoje oblikuje učno enoto. V pouk jih vključuje pri uvajanju ter ponazarjanju nove snovi, motivaciji, izvajanju poskusov, utrjevanju, preverjanju znanja...


NASLOV SPLETNE STRANI

Nahaja se na spletu: naslov povezave

OBSEG TEM

Obsega naslednje teme: Na morski obali, Gozd v letnih časih, Po opravkih -na pošti, Koliko stane, Tovarna igrač, Z očesom vidim, Z ušesom slišim, Pazi, da se ne nalezeš, Luža se je posušila, Sladkor se je raztopil, Okrog sveta, Slovenija v Evropi, Na gradu, kaj se je zgodilo z Bobijem, Lučka dobi bratca, Mlinček se vrti hitreje, Od tabele do grafa, Vzhod in zahod, sever in jug, S prstom po zemljevidu in Luna je mesec

MENIJI

Učenci lahko izbirajo med naslednjimi meniji: Podatki, Ponazoritve, Poskusi, Zanimivosti in Naloge

PRIMER LETNE PRIPRAVE

Primere letnih in sprotnih priprav lahko dobimo na spletu:

naslov povezave

NASLOV ZA OGLED ZASLONSKIH SLIK

http://www.modrijan.si/gradivo/modrijan/egradiva/index.html